Zöld állítások fókuszban – Közös workshop a GVH-val!

Zöld állítások fókuszban - Közös workshop a GVH-val!

Közel százan regisztráltak a Gazdasági Versenyhivatal szakembereivel tartott workshopunkra, ahol a zöld állítások reklámokban való helyes használata volt fókuszban. A nagy érdeklődés egyértelmű üzenet számunkra, hogy az adott téma és természetesen az előzetes megfelelés fontos a tagvállalataink számára.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Rigó Csaba Balázs a GVH elnöke elfogadta a felkérésünket és köszöntette a résztvevőket. Rövid beszédében kiemelte az előzetes megfelelés fontosságát és méltatta az ÖRT ez irányban végzett tevékenységét. A megnyitó után dr. Basa Andrea, a Fogyasztóvédelmi Iroda  vezetője tartott előadást a zöld állításokhoz kapcsolódó eddig lezajlott hatósági vizsgálatok tanulságairól és adott tájékoztatást a vállalatok számára elérhető támogatói anyagokról. Berezvai Zombor, a GVH vezető közgazdásza, a zöld állítások témavezetője pedig az elmúlt időszakban lezajlott kutatási eredményeket és az abból levonható tanulságokat mutatta be a nagyszámú hallgatóságnak. A workshopot a korábban már megszokott Q/A szekcióval zártuk, ahol a napi reklámkészítés gyakorlatához kapcsolódó kérdésekre kaptunk válaszokat a Hatóság kiváló szakemberei számára.

A Magyar Reklámetikai Kódex külön cikkelyben foglalkozik a zöld állítások témakörével, az ÖRT tagsága részére pedig külön elérhető a reklámkészítési gyakorlatot segítő zöld útmutatónk is.

AI és reklám – DIMSZ-ÖRT workshop

Milyen hatása lesz a mesterséges intelligenciának a reklámozási gyakorlatra?
AI és reklám - DIMSZ-ÖRT workshopA mesterséges intelligencia és a reklámozás közös kapcsolódási pontjainak bemutatására szervezett workshopot a DIMSZ Adatvezérelt Marketing Szövetség, valamint az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT). Hogyan képzeljük el a jövő reklámozási gyakorlatát a közzétételi és az alkotási szakaszokban? Melyek azok a területek, ahol már megjelent vagy hamarosan megjelenik az AI? Lehet-e a mesterséges intelligencia etikus, lehet-e etikusságra tanítani? Milyen szerepe kell, hogy legyen a szabályozásnak és az önszabályozásnak ezen a területen?
Ezekre a kérdésekre adtak választ a meghívott szakemberek, akik komoly gyakorlati múlttal rendelkeznek akár az AI alkalmazási, de akár szabályozási területén is. Tovább>>

GVH-ÖRT workshop az új UCP Notice-ról

GVH-ÖRT workshop az új UCP Notice-rólAz Európai Bizottság decemberben tette közzé a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvhez készült útmutatóját (UCP Notice). Frissített útmutató magyar hatóság általi értelmezésének, vizsgálati szempontjainak megismerése érdekében tartott ÖRT workshopon a GVH elnöke Rigó Csaba Balázs az ipar, a fogyasztók és a szabályozók közös felelősségét hangsúlyozta. Dr. Zenisek Andrea a GVH fogyasztói iroda vezetője a változásokról, valamint a 2022. május 28-tól hatályba lépő, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) új elemeiről tartott előadást tartott ÖRT tagságát és az MMSZ Zöld tagozatát képviselő szakemberek számára. Tovább>>

ÖRT-GVH sikeres közös előadás

ÖRT-GVH sikeres közös előadás

Megtisztelő volt számunkra, hogy Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke elfogadta felkérésünket egy közös előadásra a Márkaépítés2021 konferencián. A környezetábrázolás és a környezettel kapcsolatos megfelelő magatartási formák reklámban történő megjelenítésének gyakorlati megoldásai mellett kiemelt fókuszban volt a környezetvédelmi állítások – greenwashing – szempontjainak bemutatása, melyről az elnök úr beszélt az előadás során.

Az előadás anyaga >>

OGYÉI-ÖRT workshop az MDR rendelet alkalmazásáról

Több mind 35 fő részvételével tartottunk workshopot az MDR rendelet teljes körű alkalmazásáról, ahol az OGYÉI orvostechnikai főosztály vezetője dr. Szerdi Kornél tartott előadást. A részletes tájékoztatást követően, interaktív beszélgetés keretében fontos, az OT/GYSE kategóriák reklámozását érintő témákat is körbejártuk a Hatóság vezető képviselőjével.
MDR rendelet
Workshop prezentációja

GVH-ÖRT Zöld útmutató workshop

A környezetvédelemre vonatkozó állításokkal kapcsolatos, a GVH által kiadott „Zöld útmutató”-ról tartott workshopunkon több mint 60 tagunk vett részt. Felkérésünkre a GVH elnöke Rigó Csaba Balázs köszöntötte a résztvevőket.
Zenisek Andrea és Német Noémi az egyértelmű, pontos és ellenőrizhető zöld állítások alkalmazására hívta fel a figyelmet. Kérdésekre válaszolva elmondták, hogy a fogyasztó edukációja és az állítások pontos értelmezhetősége érdekében célszerű a reklámozó honlapján részletesebb, edukatív információt közzétenni.

Nemzetközi konferencia a megtévesztő reklámokról

Nemzetközi konferencia a megtévesztő reklámokról2020. november 6-án, immár nyolcadik alkalommal kerül sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK Versenyjog Kutatóközpontja szervezésében a megtévesztő reklámok és egyéb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok aktuális kérdéseit bemutató angol nyelvű konferenciára.

Az ezúttal az online térben megrendezésre kerülő eseményt Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke nyitja meg. A GVH gyakorlatáról Bak László elnökhelyettes fog beszámolni. A workshop első felében az EU Bizottság képviselője ismerteti az aktuális jogszabályi és policy fejleményeket, majd a meghívott versenyhatóságok (Olaszország, Lengyelország, Dánia, Hollandia), illetve az Önszabályozó Reklám Testület foglalják össze gyakorlati tapasztalataikat. A második panelban a jogalkalmazók közötti európai együttműködésről, illetve a reklámozó vállalkozásokat közvetlenül érintő bírságokról és egyéb szankciókról lesz szó.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. (suri.noemi@jak.ppke.hu). További információ található az ucp.versenyjog.com frissülő honlapján.

Sajtóközlemény

Legyen Ön családja bajnoka!

A RENDEZVÉNYT A SZERVEZŐK 2019 SZEPTEMBERÉRE HALASZTOTTÁK.

2019. május 29-én tartja a vállalkozó családok és családi vállalatok számára szóló rendezvényét a KLART Legal Ügyvédi Társulás, Szabó dudás Hargita Ügyvédi Iroda

Vállalkozó családok és családi vállalatok gyakran küzdenek a családi vállalat napi ügyeivel. A vállalat ügyei mellett sokszor kevesebb figyelem jut a család ügyeinek helyes tervezésére és végrehajtására. Pedig a sikeres generációváltás kulcsa az is, hogy a család hosszú távú ügyeit is kézben tartsa valaki, tervezze, szervezze, kivitelezze azokat. Kell egy olyan személy, aki a vállalkozó család CEO-ja, ügyvezetője, kulcsembere, formálója, egyszóval: BAJNOKA.

Meghívó

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagunk!
Az ÖRT elnöke ezúton tisztelettel meghívja Önt az ÖRT 2019. évi közgyűlésére.
Időpont:  2019. április 11. (csütörtök) 15.00
Helyszíne:  ÖRT régi irodája: 1066 Budapest, Teréz krt. 38., Nagyterem
Javasolt napirendi pontok:
1. Beszámoló az ÖRT 2018. évi tevékenységéről
2. Az ÖRT 2019. évi munkaterve
3. Beszámoló 2018. évi költségvetésről
4. Az ÖRT 2019. évi költségvetési terve
5. Az ÖRT Alapszabályának módosítása
6. Az ÖRT Választmányának, Elnökének és Elnökségének, Tiszteletbeli elnökének, főtitkárának és igazgatójának megválasztása
7. Egyebek
Kérjük, amennyiben napirendi pont kiegészítési javaslattal kíván élni, úgy azt 5 napon belül tegye meg a testület e-mail címén (ort@ort.hu). A javaslatok utána  végleges napirendi pontokat és az előkészítő anyagokat a közgyűlés előtt 5 nappal megküldjük.
A választás előkészítéseként az ÖRT Választmánya által felkért jelölő bizottsági tagok minden teljes jogú tagunkat megkeresik (média oldalt Pócsik Ilona, hirdetői oldalt: Fekete Zoltán, ügynökségi tagokat pedig Megyer Örs). A társszervezetek képviselői tanácskozási – de nem szavazati – joggal vesznek részt.
Amennyiben a Közgyűlés 15.00 órakor nem határozatképes, (vagyis nincs jelen a tagok több mint fele, azaz több mint 60 fő)  az ismételt Közgyűlésre, változatlan helyszínen, változatlan napirendi pontokkal április 11-én 15 óra 30 perckor kerül sor. A szabályok szerint ebben az időpontban a résztvevők számától függetlenül megtartható.
Megjelenésére feltétlenül számítok! Részvételi szándékát és észrevételeit kérem, hogy április 8-ig jelezze az ort@ort.hu címen. Helyettesítése esetén hivatalos meghatalmazás szükséges.
Tisztelettel
dr. Megyer Örs
elnök
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 61. I./5.