ÖRT

 • Miért az ÖRT?

  Az európai példák azt mutatják, hogy az önszabályozás a jognál hatékonyabb megoldást nyújt a reklámgyakorlat részleteinek és normáinak szabályozásához, a konfliktusok rendezéséhez.

 • Mik az ÖRT fő feladatai?
  1. A hazai reklámgyakorlat önszabályozó elveinek kialakítása
  2. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése önszabályozó szervezetekkel, részvétel a különböző önszabályozó fórumokon.
  3. Reklámgyakorlattal összefüggő jogszabályok véleményezése — az önszabályozás vonatkozásában.
  4. A reklámkampányok előzetes véleményezése ill. panaszkezelés.
  5. Tagvállalatok közötti koordináció, felkérésre a nem tagok közötti egyeztetés.
  6. Az önszabályozás elvének és gyakorlatának ismertetése és elterjesztése. A Testület működésének ismertetése, illetve tájékoztatás biztosítása.
  7. A társadalmi igények és kritikák közvetítése a reklámipar számára.
 • Mik a legfontosabb tevékenységi területek?

  Előzetes normakontroll

  Az ÖRT-hez forduló kérelmek 90%-a előzetes véleménykérés. A szakma felelősségét is jelzi, hogy mind gyakrabban kérik ki független testület véleményét egy-egy reklámkampány előzetes etikai vizsgálata céljából. Az Etikai Ad-Hoc Bizottsági ülésekre mindhárom oldal képviselői meghívást kapnak. Fontosnak tartjuk, hogy nagyon rövid időn belül megszülessen az Etikai Ad Hoc Bizottság állásfoglalása, ezzel is elősegítve tagjaink zökkenőmentes munkáját és az önszabályozás érvényesülését.

  A Testület társadalmi célú és gazdasági reklámokkal egyaránt foglalkozik. A vizsgálatba a Testület külső szakértőket is bevonhat, (valamint kérdéses esetekben lehetősége van felvenni a kapcsolatot nemzetközi társszervezeteivel).

  Tekintettel arra, hogy az előzetes véleménykérés még tervezés alatt lévő reklámokra vonatkozik, a kérelmeket bizalmasan kezeljük. Az elbírálás során a titoktartást és versenysemlegességet biztosítjuk.

  A reklámok elkészítésének gyors határidejére való tekintettel a kérdésekre maximum egy héten belül választ adunk.

  Panaszeljárás

  Lehetőség van fogyasztói és versenytársi panaszeljárás kezdeményezésére is. A reklámszakma érettségét és felelősségérzetét mutatja, hogy az eddigi panaszeljárások során felmerült problémákat a felek és a reklámszakma megelégedésére megoldották. Megegyezésre jutottak és felismerték annak jelentőségét, milyen fontos, hogy a problémák a szakmán belül az önszabályozás keretében oldódjanak meg.

  Monitoring

  Az Önszabályozó Reklám Testület rendszeresen vizsgálja egy termék- vagy médiatípusban megjelenő reklámokat azzal a céllal, hogy a reklámokban esetleg felmerülő problémákat azonosítsa, és szükség esetén eljárjon.

 • Milyen egyéb szolgáltatásokat tud nyújtani az ÖRT?
  1. Szakmai egyeztetések: egy-egy szűkebb tagsági kört (termék-vagy média alapján) érintő etikai kérdések, reklámozási trendek tisztázása, szakmai konszenzus kialakítása.
  2. Az ÖRT a Magyar Reklámetikai Kódex elkészítésében, módosításában a Magyar Reklámszövetséggel közösen vezető szerepet játszik.
  3. Szakmai fórumok: gyakran felvetődő jogi kérdésekről, a főhatósági gyakorlatról, a reklámozáshoz kapcsolódó sajátos kérdésekről szakmai fórumon tájékoztatjuk tagjainkat. Célunk, hogy a jogi és etikai előírások jobb ismerete révén még pontosabb és jobb reklámok szülessenek.
  4. Előadás, tréning a tagoknál: az önszabályozás jelentős szerepet játszik a reklámszakma oktatásában és a reklámkódex megszegésének a megelőzésében. A cégeknél kb. 1-1,5 órás előadáson az etikailag érzékeny területeket vizsgáljuk meg, és konkrét példákon keresztül, az etikai elbírálásoknál alkalmazott szempontok segítségével szimuláljuk a reklámetikai bizottsági döntések folyamatát