Történet

A reklám önszabályozás érvényesítése érdekében a hazai reklámipar európai mintára, 1996-ban hozta létre az Önszabályozó Reklám Testületet.

Az ÖRT eddigi működésének eredményeképpen a reklámipar tagjai – megrendelők, reklámügynökségek és médiumok – megismerték és elfogadták az ÖRT tevékenységét, az egyre erősödő szervezet komoly tekintélyt vívott ki magának a kommunikációs iparban és a törvényalkotók valamint főhatóságok körében is.

Az elmúlt években a reklámot sújtó korlátozó rendelkezések sora rámutat a reklámipar egységes kommunikációjának, valamint az erős és hiteles önszabályozásnak a jelentőségére.

E kommunikáció koordinálója az Önszabályozó Reklám Testület, tekintettel arra, hogy a reklámipar többek között azért hozta létre ezt a szervezetet, hogy az önszabályozás és törvényi szabályozás megfelelő összhangjának kialakítását és fenntartását biztosítsa.

A reklámot érintő törvények vitája során a reklám önszabályozás ereje komoly érvet jelent, és ez további feladatokat ró az Önszabályozó Reklám Testületre. Nemcsak a szakmai, hanem a fogyasztói, média és kormányzati elvárások is megerősödtek az önszabályozás iránt, amelynek a Testület további erősödésével tudunk megfelelni.

Az Önszabályozó Reklám Testület az elért eredményei alapján, annak elismeréseként 2000-ben az Európai Önszabályozó Szervezetek Egyesületének (EASA – European Advertising Standards Alliance) teljes jogú tagjává választották.Nemzetközi kapcsolataink révén megismerjük az európai önszabályozás gyakorlatát, és a tapasztalatokat közvetítjük a hazai reklámipar számára (gyermekek szerepeltetése, nők – méltóságuknak megfelelő – szerepeltetése a reklámokban stb.). A hazai és nemzetközi tendenciák újabb veszélyeket és érzékeny területek felmerülését jelzik.

Az ÖRT kilenc éves eredményes működésének elismerése volt, hogy Fazekas Ildikó főtitkárt 2005-ben az EASA alelnökévé választotta, majd 2007-ben újraválasztották. Ezt követően 2009-ben Fazekas Ildikó személyében első alkalommal lett a régiónkból elnöke a szervezetnek, majd ezután újabb 2 éves ciklusra is megválasztották. Jelenleg pedig ügyvezető elnökségi tag.