Együttműködés

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

A Felek célja a fogyasztók hatékonyabb védelme mind általános kérdések, mind egyedi panaszok és jogviták esetén. A Felek elismerik és másokban is tudatosítják, hogy a felelősségteljes reklámtevékenység a fogyasztók, a vállalkozások és a társadalom érdekében is kiemelten fontos, és ennek egyik lehetséges eszköze az önszabályozás

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségével kötött Együttműködési Megállapodás 

Magyar Sörgyártók Szövetsége

Az MSSZ tagvállalati úgy döntöttek, hogy a sör termékekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció önszabályozását úgy valósítják meg, hogy az ezzel összefüggő – a megállapodásban részletezett – funkciókat az ÖRT látja el

Magyar Sörgyártók Szövetségével kötött Együttműködési Megállapodás

Szerencsejáték Zrt.

Az SzZrt. az általa szervezett szerencsejátékokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció önszabályozását, valamint az SzZrt. Reklám és Támogatás Etikai Kódexében foglaltak betartásának ellenőrzését úgy oldja meg, hogy az ezzel összefüggő, a megállapodásban rögzített funkciókat az ÖRT látja el

Szerencsejáték ZRt.-vel kötött Együttműködési Megállapodás

Magyarországi Szeszipari Szövetség és Terméktanács

Az MSZSZT és ÖRT közösen dolgoznak azért, hogy a reklám önszabályozásának elveit és gyakorlatát a teljes alkoholszektor elfogadja

Magyarországi Szeszipari Szövetség és Terméktanáccsal kötött Együttműködési Megállapodás