Mi az EASA?

 • Mi az EASA?

  Az Európai Önszabályozó Reklámszervezet (EASA) az európai reklám önszabályozás vezető képviselője, és magas etikai elvárásokra ösztönöz a kereskedelmi kommunikáció területén a hatékony önszabályozás segítségével, a kultúra, a jog és a kereskedelmi gyakorlatok területén fennálló nemzeti különbözőségeket is szem előtt tartva. Ezeket az elvárásokat például az EASA Reklámozási Önszabályozási Chartája és az EASA legjobb gyakorlatra vonatkozó ajánlásai útján segíti elő.

  Brüsszeli székhelyű nonprofit szervezetként egyesíti a nemzeti reklámozási önszabályozási szervezeteket (SRO-k), valamint a reklámipart képviselő európai és Európán kívüli szervezeteket.

 • Mit tesz az EASA?

  Az EASA felelősségteljes reklámozásra ösztönöz azáltal, hogy részletes útmutatásokat nyújt a reklámszakmabeli önszabályozásról az egységes piacon mind a fogyasztók mind a vállalkozások előnyére.

 • Hogyan teszi ezt az EASA?

  Az önszabályozás ösztönzése és fejlesztése a reklámszakmában

  Az évek során az EASA több európai önszabályozó rendszer felállításához is hozzájárult, és továbbra is ösztönzi az önszabályozást, mind nemzeti szinten hatékony információ átadással, mind pedig európai szinten azáltal, hogy tájékoztatja az európai intézményeket a reklámozás területén tanúsított önszabályozás előnyeiről. Az EASA különösen sikeres volt európai szinten az önszabályozás előmozdításában a részletes jogi szabályozás alternatívájaként. Ezt a tényt már több irányelv is megerősítette.

  Megerősíti és kiterjeszti az önszabályozást Európa-szerte és azon túl

  A reklámipar 2004-ben aláírta az EASA Reklámozási Önszabályozási Chartáját, amelyben a reklámozók, az ügynökségek és a média ígéretet tett arra, hogy Európa-szerte megerősítik és hatékonyabbá teszik az önszabályozási rendszereket. Ez néhány új országban, ahol még nem működött önszabályozási rendszer, rendszerek felállítását, valamint a már működő rendszerek megerősítését jelentette.

  Az EASA a Chartára építve számos kötelezettségvállalást tett, és 2007 végéig számos jelentést nyújtott be az európai intézményekhez. A jelentés megállapította, hogy jóllehet sok önszabályozó szervezet (SRO) elérte a kitűzött vállalásokat, vagy pedig jó úton haladt azok megvalósítása felé, a folyamatos továbbfejlesztés is fontos feladat.

  A legtöbb üzleti tevékenységhez hasonlóan a reklámozás is egyre inkább nemzetközi jellegűvé válik. Ezeknek a nemzetközi szükségleteknek a kielégítése érdekében az EASA létrehozta az EASA Nemzetközi Tanácsát, amely hozzájárul az önszabályozás globális egységesítéséhez.

  Legjobb gyakorlat az önszabályozás területén

  Az EASA többek között olyan módon erősíti és egységesíti az önszabályozást, hogy az önszabályozási szervezetek (SRO) számára biztosítja a legjobb gyakorlatra vonatkozó ajánlásokat (Best Practice Recommendations). Az EASA jelenleg a következő területeken rendelkezik a legjobb gyakorlatra vonatkozó ajánlásokkal:

  Kódex tervezeteinek elkészítése és konzultáció
  Kommunikáció és ismertség
  Panaszok kezelése
  Bizalom
  Előzetes állásfoglalás
  Digitális marketing-kommunikáció
  Panaszbizottság összetétele
  Monitoring
  Határozatok közzététele
  SRO tájékoztatások
  Az SRO-k finanszírozása
  Reklámállítások alátámasztása

  Határokon átnyúló panaszok

  A határokon átnyúló reklamációk (CBC) rendszere egy megegyezés, amelyben az EASA tagságát alkotó összes önszabályozó szervezet megállapodott arról, hogy a nemzeti reklamációkkal megegyező feltételek szerint kezelik a határokon átnyúló panaszokat. Ezt a rendszert közvetlenül az EASA 1992. évi létrehozása után állították fel, és továbbra is széles körben használatos.

  A határokon átnyúló panaszok közé két fajta panasz tartozik:

  Először is érkezhet panasz valakitől, aki egy adott országban él, egy olyan hirdetéssel kapcsolatban, amely megjelent abban az országban, de egy olyan médiában, amelynek székhelye egy másik országban található. Például: egy ír fogyasztó, aki veszi az Egyesült Királyság televíziós adásait, szeretne panaszt tenni egy hirdetés tartalma miatt.

  Másodszor ez lehet egy cseh nemzetiségű személy panasza egy olyan hirdetéssel kapcsolatban, amelyet franciaországi nyaralása alatt látott. Ez a személy elküldheti reklamációját a Cseh Köztársaságban működő önszabályozási szervezethez, amely aztán továbbítja a panaszt a franciaországi megfelelőjének.

  A fogyasztó mindkét esetben közvetlenül az EASA-hoz is elküldheti a panaszt, amely aztán továbbítja azt a megfelelő testülethez.

 • Miért teszi ezt az EASA?

  Az EASA hisz a jogszerű, tisztességes, szavahihető és őszinte reklámozásban. Az ilyen jellegű reklámozás nemcsak egyszerűen tájékoztatja a fogyasztót a rendelkezésre álló különféle termékekről és szolgáltatásokról, hanem az életet is színesebbé teheti. Emellett ez a fajta reklámozás a fogyasztó bizalmát is garantálja, ami bármely közép- és hosszú távú reklámozási stratégia esetében elengedhetetlen.

  Az EASA 1992-ben jött létre, válaszként az akkori uniós versenypolitikai biztos, Sir Leon Brittan arra vonatkozó közvetlen felszólítására, hogy mutassák meg, hogyan lehet részletes jogi szabályozás helyett együttműködés útján sikeresen kezelni az egységes piacon folytatott reklámozást érintő kérdéseket. A nemzeti önszabályozási testületek és az európai reklámipar erre úgy reagált, hogy demonstrálta a hatékony önszabályozás, mint az egész Európára kiterjedő reklámozással és a fogyasztói érdekek megóvásával szemben támasztott magas elvárások előmozdításának eszköze melletti erős elkötelezettségét.

  Az ipar érdekelt feleinek egyesítésére irányuló kezdeményezés az EASA Reklámozási Önszabályozási Chartájának létrehozását eredményezte. Ez a charta az önszabályozási rendszerek fokozott morális és pénzügyi támogatására kötelezi a reklámipart egész Európában, a szigorú magatartási szabályok szükségességére összpontosítva, a piaci és általában a társadalmi fejlemények visszatükrözése érdekében.