Az önszabályozás általános alapelvei

A sikeres önszabályozás egy sor olyan alapelv alkalmazásán múlik, amelyek a folyamat alapját képezik, és az összes rendszerre jellemzőek. Ezen általános alapelveknek az a célja, hogy a fogyasztók az önszabályozás lehető legtöbb előnyét élvezzék.

1. A fogyasztói előnyök

1.1 Az önszabályozó rendszer célja, hogy fenntartsa a fogyasztók reklámba vetett bizalmát azáltal, hogy gyors és hatékony választ ad a fogyasztók aggályaira. Elősegíti a fogyasztóvédelmet, mivel utat enged az egyes fogyasztóknak, hogy véleményüket közvetlenül a reklámcég és a hirdető felé nyilvánítsák ki. Lehetővé teszi, hogy a márkák – a fogyasztók előnyére – egyenlő pályán mérkőzzenek meg egymással. Mindezek során a reklámszakma is úgy jelenik meg, mint a fogyasztóval aktívan, folyamatosan és felelősen törődő fél.

1.2 Az önszabályozó rendszereknek mindenek előtt azt kell biztosítaniuk, hogy a figyelem középpontjában a fogyasztó áll.

2. Függetlenség

2.1. Az önszabályozásnak függetlennek kell lennie, és annak is kell látszania.

2.2. Az önszabályozó rendszerek működésének és eredményeinek illetve döntéseinek a kormányoktól, konkrét érdekektől és érdekcsoportoktól függetleneknek kell lenniük.

3. Átláthatóság és elérhetőség

3.1. A panasztétel folyamatának a fogyasztó számára könnyen hozzáférhetőnek és költségmentesnek kell lennie.

3.2. A fogyasztó jogának az önszabályozó rendszer elérésére és annak, hogy ezt hogyan teheti meg, jól ismertnek kell lennie.

3.3. Az önszabályozó rendszer munkájának és eredményeinek illetve döntéseinek az összes fél számára átláthatónak kell lenniük.

4. Hatékonyság

4.1. Az egyes országok jogszabályi kereteivel összhangban az önszabályozásnak mind működése, mind eredményei tekintetében hatékonynak kell mutatkoznia.

4.2. Az önszabályozás legyen gyors, rugalmas, aktuális, alkalmazása pedig bürokráciamentes.

4.3. Az önszabályozás szabályait és eljárásait szellemiségükben és szó szerint is alkalmazni kell, valamint rendszeresen felül kell vizsgálni.

5. A panaszok hatékony kezelése és érvényesítése

5.1. Az önszabályozó rendszernek rendelkeznie kell a fogyasztói panaszok kezelésének – díjmentesen igénybe vehető – eszközeivel.

5.2. Az önszabályozó rendszernek megfelelő és hiteles szankciókkal kell rendelkeznie döntései alátámasztására.

5.3 Az önszabályozó rendszer képes kell hogy legyen saját döntéseinek hatékonyan érvényt szerezni, vagyis bírnia kell a reklámszakmának az önszabályozásban résztvevő szereplőinek kellő morális és gyakorlati támogatását.

6. Az önszabályozás és a törvények

Az önszabályozásnak mindig törvényesnek kell lennie, és az önszabályozó folyamat egyetlen részének sem szabad megfosztania a fogyasztót a törvények adta védelemtől.

7. Együttműködés

Az EASA tagságát alkotó önszabályozó rendszereknek és testületeknek feladatát képezi az egymással való együttműködés a panaszok hatékony kezelésére és a legjobb módszerek közelítésére.

8. Források

8.1. Az önszabályozó rendszereknek céljaik eléréséhez elegendő forrással és támogatással kell rendelkezniük.

8.2. A reklámipart képviselő tagoknak biztosítaniuk kell a reklámszakma önszabályozásának és az azt megvalósító szervezetek megfelelő morális és pénzügyi támogatását.