Útmutató a kérelem benyújtásával kapcsolatban

Az Önszabályozó Reklám Testület a Médiatörvény (Mttv.) szerinti társszabályozói tevékenysége keretében a vonatkozó Magatartási Kódex hatálya alá tartozó kereskedelmi közlemények tartalmait vizsgálja meg kérelem esetén. Kérjük, hogy a kérelem benyújtását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a Magatartási Kódexünket és az abban foglalt eljárásrendeket.

A társszabályozás keretében a nyomtatott és internetes sajtótermék, valamint a lekérhető médiaszolgáltatások keretében közzétett kereskedelmi közleményekkel kapcsolatos kérelmeket vizsgáljuk a Magatartási Kódex alapján.

Az ÖRT a társszabályozás keretében nem foglalkozik az alábbi területekkel:

  • A szerkesztett tartalommal,
  • Lineáris (televízióban és rádióban) médiaszolgáltatás során közzétett kereskedelmi közleményekkel,
  • Termékelhelyezéssel (product placement),
  • A műsorszámmal egyidejűleg történő támogatás közzétételével,
  • Politikai reklámmal,
  • Szerződéses kötelezettségekből eredő bármilyen jogvitával. Ezekkel az ügyekkel a bíróságok foglalkoznak.

A kérelem benyújtása esetén a formanyomtatványhoz internetes sajtótermék és lekérhető médiaszolgáltatással kapcsolatos kérelem esetén minden esetben mellékelje a szóban forgó megjelenés másolatát (képmását – printscreen). Amennyiben a kérelem elbírálásával kapcsolatosan egyéb dokumentumokkal is rendelkezik, kérjük, küldje meg számunkra azokat. A kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon szükséges a kifogásolt megjelenéssel kapcsolatos jogsértés rövid összefoglalása és indokolása, illetve annak megjelölése, hogy a kifogásolt tartalom Ön szerint a Magatartási Kódex mely cikkelyébe ütközik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az ÖRT az eljárásban kért, illetve az eljárás indításához megkövetelt személyi adatait kezelje, tárolja, feldogozza a médiatörvény szerinti társszabályozói tevékenysége és a jelen eljárási szabályok szerint szükséges mértékben. Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a Médiatörvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettsége körében az ÖRT ezeket az adatokat a Médiatanácsnak (vagy a Hivatalnak) továbbítsa.

Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy a

  • kérelemnek tartalmaznia kell a Magatartási Kódex 21. §-ában meghatározott adatokat.
  • az eljárás megindításának további feltétele, hogy a kérelmező befizesse az eljárás díját (2200 Ft), valamint a befizetés megtörténtét igazolja az ÖRT felé. A díj megfizetésének módja a Raiffeisen Bank 12010659-01342323-00200006 számú bankszámlaszámára történő átutalás.
  • Amennyiben a kérelmező és a befizető nem azonos, kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a kérelmező nevét.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárás díjának visszatérítésére sem tévesen benyújtott kérelem, sem a kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén nincs lehetőség.

Kizárólag írásban fogadjuk kérelmét, amelyet az alábbi módokon juttathat el:

  • ajánlott levélpostai küldemény formájában: Önszabályozó Reklám Testület 1062 Budapest, Andrássy út 61.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: “KÉRELEM”.