Előzetes véleményezés

 • Mi az előzetes véleményezés?

  A Megfelelőségi nyilatkozat valamely önszabályozó szervezet (SRO) által kiadott szakvélemény arról, hogy egy adott hirdetés megfelel-e a reklámokra vonatkozó szabályoknak. A kiadmány bizalmas. A Megfelelőségi nyilatkozatot a hirdetők, a reklámügynökségek vagy a média kérésére készítjük el.

 • Kötelező érvényű-e az állásfoglalás?

  Az önszabályozó szervezet (SRO) által kiadott állásfoglalás nem hatósági döntés, ezért nem kötelező érvényű az azt kérő hirdetőre, reklámügynökségre vagy médiára, de elvárják tőlük, hogy eleget tegyenek neki. A tapasztalatok szerint a kérelmezők az állásfoglalást elfogadják, szükség esetén a reklámot módosítják vagy közzétételétől elállnak.

 • Befolyásolja-e az állásfoglalás az önszabályozó szervezet (SRO) döntését panasz esetén?

  Panasz esetén az önszabályozó szervezetet (SRO) a korábban kiadott, publikálást megelőző szakvélemény befolyásolja, illetve köti. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az állásfoglalás a reklámtervezés korai fázisában is történhet, és a végleges reklám hatásmechanizmusa a tervekben foglaltaktól eltérhet.

 • Garantálja-e az állásfoglalás, hogy nem lesznek panaszok?

  A állásfoglalás csökkenti a szabályszegés, és ebből következően a tartalmi kifogásokat előidéző reklám kockázatát, bár azt teljesen nem zárja ki.

  A reklámokkal kapcsolatos panaszok megalapozottságáért való felelősség magát a hirdetőt terheli, és ha valamely versenytárs vagy fogyasztó túlzó vagy félrevezető állítást fedez fel benne, a panasznak valószínűleg helyt adnak. A törvénysértések területén közismerten nehéz megjósolni a közönség reakcióit, amelyekre esetenként olyan aktuális események és vitás kérdések is hatnak, (mint például a Dutroux-féle pedofilia botrány Belgiumban.)

 • Kell-e fizetni az előzetes állásfoglalásért?

  Az Önszabályozó Reklám Testület tagjai számára e szolgáltatás ingyenes. Azonban az eljárás díja nem tagvállalatok számára 70.000Ft + áfa.

 • Milyen előnyöket biztosít az előzetes állásfoglalás?

  Azzal, hogy már a kampány előkészületeinek korai stádiumában megkérik az ÖRT állásfoglalását, a hirdetők és az ügynökségek megerősítést kapnak arról, hogy megfelelnek-e a legmagasabb etikai normáknak. Az állásfoglalással kiküszöbölhető, hogy a hirdetők időt és pénzt pazaroljanak szabályellenes, ezért valószínűleg rövid életű kampányokra.

  Sőt, abban is segíthet, hogy megelőzzék a zavart és a hirdető vagy márka jó hírének a csorbulását, amelyet egy helybenhagyott panasz negatív publicitása okoz. Szélesebb értelemben a Megfelelőségi nyilatkozat általában segít megvédeni a reklám jó hírét.

 • Megegyezik-e az előzetes állásfoglalás (pre-copy advice) az előzetes engedéllyel? (pre-clearence)

  Mindkét eljárás a publikálás előtt történik, a kettő mégsem nem ugyanaz. Az előzetes állásfoglalás rendszerint nem tartalmaz kötelezettséget jelentő elemet sem abban a tekintetben, hogy először tanácsot kellene kérni, sem abban, hogy a kapott tanácsot be kellene tartani.

  Néhány országban ezzel szemben csak úgy tehető közzé reklám bizonyos médiumokban (pl. televízió reklám Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban) hogy azt előzetesen az ottani önszabályozó szervezettel jóváhagyatják, engedélyeztetik. Az előzetes engedély valamely reklám, kötelező előzetes vizsgálatát jelenti annak sugárzása vagy kiadása előtt annak biztosítására, hogy a közlemény megfelel a törvényi, jogszabályi előírásoknak és az önszabályozó követelményeknek.