Feltételei

Teljes jogkörű tagok

 1. A Testület teljes jogkörű tagja lehet aki reklámozóként, reklámszolgáltatóként, reklám közzétevőként folytat tevékenységet.
 2. A Testület tagja lehet továbbá a jogi személy, ha az Alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel egyetért, elfogadja az Alapszabály rendelkezéseit, nyilatkozik belépési szándékáról, belépési nyilatkozatot aláírja, a Testület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, a kötelező tagdíjat befizeti.
 3. A Testület teljes jogkörű tagja belépéskor köteles magát, vagy szervezetét a három megjelölt oldal egyikébe önkéntesen besorolni. A tag csak egy csoportba sorolhatja be magát.
 4. A tag köteles tiszteletben tartani az Alapszabály rendelkezéseit és az önszabályozás gyakorlatának alapelveit, és köteles a Magyar Reklámetikai Kódex szerint működni, az Alapszabály, valamint a Testület szerveinek határozatait betartani, a testületi tagsághoz szakmailag és erkölcsileg méltó tevékenységet folytatni, az általános etikai normákat betartani, a Testület céljai megvalósítását elősegíteni, a Testület határozatait végrehajtani, a tagdíjat befizetni.
 5. A Testület tagja nem veszélyeztetheti a Testület céljának megvalósítását és a Testület tevékenységét.
 6. A Testület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik azzal, hogy a teljes jogkörű tagok nettó éves bevétele alapján sávosan történik a tagdíj összegének megállapítása az alábbiak szerint:
  140.500 Ft/év (1 milliárd forint alatt)
  318.500 Ft/év (1-5 milliárd forint között)
  475.000 Ft/év (5-8 milliárd forint között)
  551.000 Ft/év (8 milliárd forint felett)

Támogató és tiszteletbeli tagok

 1. A Testület támogató tagjai lehetnek különböző – a piaci és marketingkommunikáció valamely területét lefedő vagy ahhoz kötődő – szakmai és érdekképviseleti szervezetek, valamint olyan természetes személyek, akiknek tevékenysége a reklámtevékenységhez szorosan kötődik, és vállalják a szervezet célkitűzéseit.
 2. Tiszteletbeli tagok azok a tagok, akiket az ÖRT Közgyűlése munkájuk elismeréseképpen tiszteletbeli tagként a Testületbe felvesz.
 3. A támogató és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Testület Közgyűlésén, javaslatokat, észrevételeket tehetnek a testület működésével kapcsolatban, igénybe veheti a Testület szolgáltatásait, részt vehetnek az egyesület tevékenységében, rendezvényein.
 4. A támogató és tiszteletbeli tagok kötelesek az Alapszabály, valamint a Testület szervei határozatainak betartására, a Testület célkitűzésének erkölcsi és anyagi támogatására, az önként vállalt feladatok maradéktalan végrehajtására, az etikai szabályok betartására, külön megállapodás alapján támogatás fizetésére.