Jogszabályok

Reklámtörvény

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Reklámtörvény

Médiatörvény

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Médiatörvény

Médiaalkotmány

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

Médiaalkotmány

Fttv.

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Fttv

Versenytörvény

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Versenytörvény