Környezetvédelem

A környezetvédelem kérdése egyre fontosabbá válik a fogyasztók számára, így vásárlási döntéseiknél is lényeges szerepet játszik. Ezért a Magyar Reklámetikai Kódex önálló fejezetet szentel a környezetvédelem kérdéseinek reklámban történő megjelenítésének.

A környezetvédelem szempontjai vezérelték a jogalkotókat, amikor az új személyautók kereskedelmi kommunikációjára szigorú szabályokat alkottak. A jogszabályhoz kapcsolódóan az ÖRT útmutatót készített a jogszabály alkalmazói számára, mely az elvi állásfoglalások között megtalálható.

Ezért a környezetvédelemre vonatkozó állítások (reklámígéretek) a reklámok mind nagyobb százalékában jelennek meg. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a környezetvédelmi szempontokra vonatkozó állítások valósak legyenek és ne túlzóak – greenwashing.

  • Green Pledge vállalás

    Vállalást tett a reklámipar a környezetvédelem és fenntarthatóság reklámokban és a reklámkészítés során történő jobb érvényesítése érdekében.
    A Green Pledge vállalás életre hívói – Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT), a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) – elkötelezettek az iránt, hogy a reklámkészítés folyamata során kiemelt figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre, a környezet megfelelő ábrázolására, magatartási formákra és a green-washing (megtévesztő zöld állítások) elkerülésére, hogy hozzájárulnak a pozitív környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos társadalmi szemléletváltozáshoz.

    A három szakmai reklámszakmai szervezet fontos és előremutató felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a jövőben a hazai reklámipar még nagyobb figyelmet szenteljen a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokra a reklámok készítése során. A vállalás túlmutat a Magyar Reklámetikai Kódexen – amely a reklámok tartalmi kérdéseire vonatkozik, és amely szintén kiemelten foglalkozik a környezetvédelem kérdésével –, mert a reklámok tervezési, gyártási és közzétételi szempontjaira is kiterjed. A szakmai szervezetek csatlakozásra hívják a reklámkészítésben résztvevő cégeket, a reklámozókat, az ügynökségeket és a közzétevő médiát. A csatlakozó vállalatok a Green Pledge használatára abban az esetben lesznek jogosultak, ha legjobb gyakorlatuk bemutatásával bizonyítják a Green Pledge elveinek megvalósulását, melyet a három szakmai szervezet képviselőiből álló szakmai zsűri bírál el.