Reklámok az egészségügyi veszélyhelyzet idején – ÖRT ajánlás

Kedves Tagjaink,

A koronavírusnak köszönhetően kialakult egészségügyi veszélyhelyzet mindannyiunk számára egy eddig nem tapasztalt helyzet. Magunk és a környezetünk védelmében nagyon fontos, hogy megfelelő, követendő példát mutassunk a társadalom számára a reklámokon keresztül is. A legfontosabb szempontok figyelembe vételével az ÖRT az alábbi pontokban fogalmazza meg a járványügyi veszélyhelyzetre vonatkozó etikai iránymutatásait a reklámozók, reklámkészítők, valamint a reklámközvetítők számára.

  • A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel minden reklámozónak felelősen kell eljárnia és szem előtt tartania, hogy a fogyasztók félelmének, szorongásának kihasználása – akár figyelemfelkeltés céljából – nem lehet etikus.
  • Egyetlen reklám sem használhatja ki a fogyasztó félelmét azáltal, hogy megtéveszti őket a reklámozott termék használhatóságával, tulajdonságával kapcsolatban. Különösen igaz ez olyan termékekre, amelyekről a fogyasztó alappal vagy alaptalanul azt vélheti, hogy támogatják az egészségét, immunrendszerét. Ilyenek elsősorban az élelmiszerek, étrend-kiegészítők, orvostechnikai eszközök, védőfelszerelések.
  • Kerülendő a járvánnyal, kórral, vírusokkal, azok hatásaival, ellenhatásaival történő kommunikációs elemek használata még abszurd, vicces formában is.
  • Ugyancsak nem etikus a felelőtlen magatartás – indokolatlan testi kontaktus és szükségtelen tömegjelenetek – bemutatása. Minden reklámban a távolságtartó érintkezés, a “maradj otthon” viselkedés támogatása lehet csak elfogadható.
  • A gúnyos, a kialakult járványügyi helyzetet elbagatellizáló, felelőtlen magatartást támogató elemek nem elfogadhatók.
  • Az indokolatlan, túlzó félelemkeltés, pánik, a tényleges veszélyek eltúlzott bemutatása ugyancsak etikátlan lehet, különösen az idős vagy egyébként kiszolgáltatott fogyasztókat célzó reklámozás során.
  • Törekedni kell arra, hogy a reklámok fogyasztói üzenete legyen összhangban a rendkívüli törvényi intézkedések vonatkozó rendelkezéseivel, elkerülve ezáltal a fogyasztó elbizonytalanítását, megtévesztését.
  • A fenti ajánlások figyelembe vétele a már említett, fogyasztók számára is rendkívül érzékeny, és sokunk számára eddig nem tapasztalt élethelyzet mellett a térben beszűkült tevékenységek által is generált magasabb médiafogyasztás miatt is indokolt.

Az ÖRT csapata teljes kapacitással és minden lehetséges csatornán elérhető, így rendkívüli helyzet ismeretében a készülő reklámok véleménykérésekre igyekszünk gyorsan reagálni.

Vigyázzunk magunkra és a környezetünkre!

ÖRT Csapata