„Az új média szabályozása” Információs Társadalom Kutatóintézet workshopja

A workshop tárgya az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 2018-as módosítása, a változtatásokkal érintett szabályok magyar jogrendszerre gyakorolt hatásairól szóló diskurzus elindítása, továbbá a platformszolgáltatók szabályozásával együtt járó elméleti és gyakorlati kérdések megvitatása.

Program