Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagunk!
Az ÖRT elnöke ezúton tisztelettel meghívja Önt az ÖRT 2019. évi közgyűlésére.
Időpont:  2019. április 11. (csütörtök) 15.00
Helyszíne:  ÖRT régi irodája: 1066 Budapest, Teréz krt. 38., Nagyterem
Javasolt napirendi pontok:
1. Beszámoló az ÖRT 2018. évi tevékenységéről
2. Az ÖRT 2019. évi munkaterve
3. Beszámoló 2018. évi költségvetésről
4. Az ÖRT 2019. évi költségvetési terve
5. Az ÖRT Alapszabályának módosítása
6. Az ÖRT Választmányának, Elnökének és Elnökségének, Tiszteletbeli elnökének, főtitkárának és igazgatójának megválasztása
7. Egyebek
Kérjük, amennyiben napirendi pont kiegészítési javaslattal kíván élni, úgy azt 5 napon belül tegye meg a testület e-mail címén (ort@ort.hu). A javaslatok utána  végleges napirendi pontokat és az előkészítő anyagokat a közgyűlés előtt 5 nappal megküldjük.
A választás előkészítéseként az ÖRT Választmánya által felkért jelölő bizottsági tagok minden teljes jogú tagunkat megkeresik (média oldalt Pócsik Ilona, hirdetői oldalt: Fekete Zoltán, ügynökségi tagokat pedig Megyer Örs). A társszervezetek képviselői tanácskozási – de nem szavazati – joggal vesznek részt.
Amennyiben a Közgyűlés 15.00 órakor nem határozatképes, (vagyis nincs jelen a tagok több mint fele, azaz több mint 60 fő)  az ismételt Közgyűlésre, változatlan helyszínen, változatlan napirendi pontokkal április 11-én 15 óra 30 perckor kerül sor. A szabályok szerint ebben az időpontban a résztvevők számától függetlenül megtartható.
Megjelenésére feltétlenül számítok! Részvételi szándékát és észrevételeit kérem, hogy április 8-ig jelezze az ort@ort.hu címen. Helyettesítése esetén hivatalos meghatalmazás szükséges.
Tisztelettel
dr. Megyer Örs
elnök
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 61. I./5.