Általában

Társszabályozás

A „társszabályozás” vagy együttes szabályozás előtt az új médiatörvény nyitotta meg az utat úgy, hogy a szubszidiaritás elvét alkalmazva lehetővé tette, hogy a Médiatanács szakmai szervezeteknek adjon felügyeleti jogkört a jogszabály hatálya alá tartozó szektorokban, iparágakban, részterületeken működő személyekkel, vállalkozásokkal szemben.A társszabályozó szervezet olyan panaszok kivizsgálását végezheti, amelyek az emberi méltóságot, vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő reklámra; tudatosan nem észlelhető hirdetési technikák alkalmazására; dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, csak orvosi vényre kapható gyógyszert népszerűsítő reklámokra; vagy a kiskorúak káros, illetve tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos reklámtartalmakra hivatkoznak.

A társszabályozás természetesen nem lép az ÖRT autonóm önszabályozó tevékenységének helyébe – amelynek alapja a Magyar Reklámetikai Kódex –, de kiegészíti azt annak a magatartási kódexnek az előírásaival, ami a melléklete az ÖRT és a Médiatanács által megkötött közigazgatási szerződésnek.

Kérelem benyújtása

Útmutató társszabályozási kérelem benyújtásával kapcsolatban