III. Digitális térben közzétett reklám

 • Definíciók

  A „digitális reklám” kifejezés a digitális térben zajló reklámot jelenti. Ez a fejezet a digitális reklámozás valamennyi résztvevőjére és reklám tevékenységére vonatkozik, formájától, tartalmától, közzétételi platformjától függetlenül. Ide értjük különösen, de nem kizárólagosan az alábbi digitális reklám formákat, technikákat:
  Az alábbiak a digitális terminológiában már itthon is elfogadott megnevezések, a zárójelben lévő szöveg ezek fordítása:
  • Advergame – (Kifejezetten a termék/márka köré tervezett online játék)
  • Applications – (Applikáció)
  • Promotional Blogs / Sponsored-Posts / Promotional Forums – (Promóciók megjelenési formái)
  • Influencer’s communications and brands – (Influenszer kommunikáció)
  • Email / SMS / MMS
  • Gamification – (Játékelemek alkalmazása)
  • In-game Advertising – (Videojátékban történő márkamegjelenítés)
  • Paid-for links – (Keresőhirdetés)
  • Native advertising – (Natív hirdetés)
  • Connected objects – (Csatlakoztatott okos eszközök)
  • Behavioral advertising and retargeting – (böngészési szokások alapján célzott és újracélzott reklám)
  • Augmented reality – (Kiterjesztett valóság)
  • Social Network – (Közösségimédia platformok)
  • Video on-Demand / Connected television
  • Teasing – (Teaser kommunikáció)
  • Virtual world – (Virtuális világ)
  • Viral – (Vírus marketing)

  Az online reklám a digitális reklám részhalmaza. Az online reklám jellemzője, hogy élő internetkapcsolatra van szükség a működtetéséhez.
  Egyénileg célzott kommunikáció: olyan kommunikáció, amelyet egy email-címre, közösségi média üzenetre, mobiltelefonszámra (pl. SMS útján) vagy más, ehhez hasonló, azonosítható személyhez köthető címre küldenek.
  Viselkedés-alapú reklám (OBA): olyan reklámozási forma, amelynek során a felhasználók online érdeklődéséből/viselkedéséből származó adatgyűjtés alapján információkat gyűjtenek a felhasználó online tevékenységéről, egy adott eszközön és különböző, egymástól független webhelyeken, annak érdekében, hogy az adott felhasználó érdeklődéséhez és preferenciáihoz szabott hirdetéseket hozzanak létre.
  A first party (első feles) adat: az összes olyan adat, amelyet a szolgáltató (weboldal, applikáció üzemeltetője) gyűjt a vásárlóiról vagy a látogatóiról.
  A second party (második feles) adat: valaki másnak az első feles adatai. Az adat felhasználója (vásárlója) ezeket az adatokat megállapodás alapján közvetlenül az adat tulajdonosától szerzi meg (vásárolja).
  A third party (harmadik feles) adat: azon adatok, amelyeket más gyűjtött más weboldalakon és más forrásokból, a reklámozó pedig megvásárolja és felhasználja reklámozás céljából.
  Third party (harmadik fél): olyan személy, vállalkozás vagy szervezet, amely nem a saját vállalkozáscsoportjába tartozó weboldalon, applikáción keresztül végez OBA-hoz kapcsolódó tevékenységet.
  Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
  Kifejezett hozzájárulás: olyan, a fogyasztó által saját belátása alapján végzett cselekvés, amelyet a fogyasztó egyértelműen az adatai reklámozás céljából történő kezelésére vonatkozó felhívásra ad meg.

 • 24. Cikkely – Általános szabályok

  1. A digitális úton közzétett reklám csak indokolható mértékben veheti igénybe a látogató rendelkezésére álló sávszélességet, különösen a mobiltelefonokra és egyéb digitális eszközökre továbbított reklámok esetén.

  2. A digitális úton közzétett reklám nem korlátozhatja a látogatók navigációs lehetőségeit. A látogatók számára minden esetben biztosítani kell a lehetőséget, hogy a reklámot, vagy az azt tartalmazó oldalt egy mozdulattal bezárják, minimalizálják, vagy arról elnavigáljanak anélkül, hogy a műveletre további reklám jelenne meg.

  3. Az olyan termék vagy szolgáltatás digitális úton történő reklámozása során, ahol a reklámozás egyben értékesítési és/vagy szolgáltatás- igénybevételi lehetőséggel párosul, a reklámozónak különös figyelmet kell fordítania a pontos és hiteles tájékoztatásra figyelemmel az alkalmazott eszköz sajátosságaira is (pl. mobiltelefonok esetén a képernyő mérete, szövegek olvashatósága). Így különösen kerülni kell az internetes, illetve mobiltechnológiáknak a fogyasztót megtévesztő, vagy egyéb módon károsító alkalmazását.

  4. A digitális eszközökön – különösen a mobil eszközön/telefonon – való reklámközlés során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kifejezetten felnőtteknek szánt, korhatárhoz köthető, illetve a gyermek- és fiatalkorú fogyasztók személyiségfejlődésére ártalmas tartalmú reklám ne jusson el gyermek- és fiatalkorúakhoz.

  5. Tiszteletben kell tartani minden olyan digitális interaktív média eszköz saját, az elfogadható kereskedelmi magatartásra vonatkozó szabályzatát, amely ilyennel rendelkezik (pl. híroldalak, fórumok, blogok és bulletinek vagy wiki oldalak). Az adott felületen csak olyan esetben tehető közzé reklám, amennyiben a felület egyértelmű tájékoztatást tartalmaz arról, hogy azon reklámot közzé lehet tenni.

 • 25. Cikkely - A digitális reklám azonosítása

  1. Amennyiben a digitális reklám egyénileg célzott, ennek a ténynek egyértelműen ki kell tűnnie annak témájából (subject) és tartalmából. A kommunikáció témájának megjelölése nem lehet megtévesztő, valamint nem rejtheti el annak kereskedelmi jellegét.

  2. A vállalkozások által vagy vállalkozások megbízásából megjelenített termékek és termékleírások kereskedelmi természete egyértelműen megjelenítendő, és nem jelenhet meg úgy, mintha az fogyasztótól (ideértve az influenszert) vagy egy független szervezettől származna.

  3. A vállalkozásoknak meg kell tenniük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az érdekükben létrehozott/működtetett tartalom vagy közösségi oldal kereskedelmi jellege egyértelmű legyen, valamint, hogy az ilyen oldalakon a jelen Kódex, valamint az adott közösségi felület szabályait mindenki betartsa.

  4. A közösségi oldalak moderálása során tilos a kommenteket annak érdekében szűrni, hogy csak a vállalkozásnak kedvezőek maradjanak meg. Törölhetőek a sértő, bántó, gúnyolódó, kellemetlen hangvételű, lekicsinylést tartalmazó, trágár kommentek.

 • 26. Cikkely – A digitális ajánlat feltételei

  1. A fogyasztónak – jogszabályi előírás alapján – tájékoztatást kell kapnia arról, hogy ki a szolgáltató. A fogyasztót a vásárlást vagy termék megrendelését megelőzően előzetesen tájékoztatni kell arról is, hogy melyek a vásárlásnak, a szolgáltatás igénybevételének, valamint a szerződéskötésnek a lépései.

  2. Az általános szerződési feltételeket (szerződés) oly módon kell hozzáférhetővé tenni, hogy a fogyasztó azt le tudja tölteni, tárolni és előhívni.

  3. A szolgáltatás igénybevételéhez, vásárláshoz, azaz a megrendeléshez adatokat kell megadnia a fogyasztónak, ezért biztosítani kell számára azt, hogy az adatbekéréssel kapcsolatos adatkezelésről előzetesen teljeskörű és világos tájékoztatást kapjon.

  4. A fogyasztó számára biztosítani kell, hogy az általa megadott adatokat bármilyen elköteleződést megelőzően ellenőrizni tudja és lehetősége legyen az esetleges adatbeviteli hibáknak a megrendelést megelőzően történő javítására.

  5. Amennyiben a digitális reklám eladásösztönző ajánlatot, promóciót tartalmaz – pl. árengedmény, ajándék, vetélkedő, nyereményjáték – úgy az előzetes tájékoztatásnak az eladásösztönzés jellegére, az igénybevételének feltételeire is ki kell terjednie.

  6. Sem szoftver, sem más egyéb technikai megoldás nem használható arra, hogy az ajánlatot és az arra vonatkozó feltételek egyértelműségét csorbítsa, vagy sürgesse a fogyasztót, amely a döntését befolyásolhatja.

  7. Tilos sürgető üzenettel nyomást helyezni a fogyasztóra, amely a döntését torzíthatja és amely azt a látszatot keltheti, hogy az általa keresett ajánlat nagy népszerűségnek örvend vagy korlátozottan elérhető.

  8. Tilos ingyenesként olyan szolgáltatást feltüntetni, amelynek az árát a fogyasztó egyébként magasabb árral vagy további szolgáltatás megrendelésével megfizeti.

 • 27. Cikkely – Reklámozás influenszerrel

  Influenszer (véleményvezér): influenszernek tekinthető az ismert személy (pl. közszereplő), nem ismert személy (pl. fogyasztó), youtuber, blogger, vlogger valamint virtuális személy (pl. robot, kitalált alak), megszemélyesített figura, állat, aki illetve akinek/amelynek a nevében készített tartalmat vagy más által készített tartalmat (pl. vendégbejegyzést) tesznek közzé saját weboldalán, közösségi média oldalán, videómegosztó vagy más online platformon gazdasági célból (ellenszolgáltatásért), a követőtábor nagyságától függetlenül. A reklámozó az influenszeren keresztül a digitális környezetben befolyást tud gyakorolni a termékének megvásárlására, vagy szolgáltatásának igénybevételére. Az influenszer és a márka közötti együttműködés lehet eseti vagy hosszútávú (pl. márkanagykövet), mely létrejöhet akár közreműködő vállalkozások (ügynökség, média vállalkozás) közvetítésével is.

  Influenszer-tartalomnak minősül minden olyan szöveges, audiovizuális és/vagy fényképes tartalom, amelyet valamilyen gazdasági előny érdekében egy vagy több influenszer népszerűsítési tevékenysége során, avagy azzal összefüggésben tesz közzé, platformtól függetlenül.

  1. Egyetemleges felelősség terheli az influenszert, a reklámozót, valamint a közreműködő vállalkozásokat (ügynökség, média vállalkozás) az együttműködés keretében elkészített és közzétett tartalomért.

  2. A fogyasztó számára egyértelműnek kell lennie, hogy a reklámozó és az influenszer között gazdasági érdek, üzleti kapcsolat áll fenn. A fogyasztót jól észlelhetően, egyértelműen és közérthetően, tájékoztatni kell arról, hogy az adott poszt, tartalom elkészítéséért és közzétételéért az influenszer ellenszolgáltatást kap, azaz, hogy az adott poszt/tartalom reklám.

  3. Az influenszer által gazdasági érdekből történő tartalom készítése és közzététele reklámnak minősül, ezért valamennyi, a reklámra vonatkozó általános és ágazati szabályok alkalmazandóak.

  4. Ellenszolgáltatás alatt minden olyan ellentételezést kell érteni, mint a pénz, a termék, szolgáltatás, kedvezmény, illetve az egymásnak nyújtott kölcsönös szolgáltatás, amit az influenszer az elkészített és közzétett tartalomért kap vagy amelyet a jövőbeli együttműködés vagy marketing referencia biztosítása érdekében készít. A reklámozó részéről adott természetbeni ellenszolgáltatások soha nem bújtathatók az ajándékozás jogcíme mögé. Ellenszolgáltatás nyújtása esetében tehát nem beszélhetünk arról, hogy az influenszer befolyásmentes véleményt alkotott.

  5. A reklámjelleg megjelenítésnek közvetlenül, az első látóképben kell kapcsolódnia az adott tartalomhoz, figyelembe véve a különböző eszközök (pl. okostelefon, laptop, okosóra stb.), valamint a közösségi média platformok sajátosságait is. Nem fogadható el, ha a reklám jellegre vonatkozó utalás nem közvetlenül, hanem egyéb pl. a „Tovább” gombra kattintva ismerhető meg. Ugyanakkor elfogadható az, ha a reklámhoz kapcsolódó kiegészítő információk már a landing oldalon kerülnek közzétételre.

  6. Az influenszer köteles megjelölni, amennyiben a közzétett tartalom reklámnak minősül (pl. „Reklám”; “Hirdetés”, “Fizetett tartalom”, “Szponzorált tartalom”), és hashtag (#) jelek használata esetén pedig a reklámjelleget az első helyen kell megjelölnie. Az alkalmazott platform által biztosított tartalommegjelölésre hivatott úgynevezett hirdetési címke (ún. tag) is magyar nyelven használandó.

  7. Kiskorú influenszer esetén, illetve amennyiben az influenszer reklámnak kiskorú szereplője van, különös figyelmet kell fordítani a gyermek- és fiatalkorúakra vonatkozó reklámszabályok betartására is.

 • 28. Cikkely – Egyénileg célzott kéretlen digitális reklám

  1. Személyes adatok reklámcélú felhasználásához – főszabály szerint – az érintett (fogyasztó, természetes személy) önkéntes, egyértelmű, megfelelő előzetes tájékoztatáson (reklámcélú megkeresés tartalma, leiratkozás lehetősége és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató) alapuló hozzájárulása szükséges, amelyet az érintettől az adatkezelés megkezdése előtt kell beszerezni.

  2. Kizárólag az érintett előzetes, kifejezett, megfelelő tájékoztatáson alapuló, és minden egyéb jognyilatkozatától elkülönülő – elektronikus úton küldött vagy írásbeli – hozzájárulásával küldhető direkt marketing célú reklám elektronikus úton.

  3. Az érintett hozzájárulása nélkül kizárólag abban az esetben küldhető megkeresés amennyiben:
  • az első nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmaz,
  • kizárólag a vállalkozás nevét és megjelölését tartalmazza,
  • az érintett számára biztosítja a leiratkozás (opt-out) lehetőségét,
  • felhívja a figyelmet a leiratkozás lehetőségére, és az erre vonatkozó tájékoztatás egyértelmű és minden más információtól elkülönítve, könnyen elérhetően jelenik meg,
  • a fogyasztónak lehetősége van az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás megismerésére.

  4. Tilos az a megkeresés, amelynek során az adott konkrét célból megadott adatokat más célra (pl. egyéb reklámcélú megkeresés – hírlevél) használják.

  5. Direkt marketing célú reklám küldése esetén az érintett kifejezett előzetes hozzájárulásának megszerzéséhez önmagában a tiltakozás, törlés és leiratkozás (opt-out) lehetőségének a biztosítása nem elegendő.

  6. Az adatkezelő a reklámcélú megkeresésre feliratkozással ösztönözheti a kampányban (pl. promócióban) való részvételt (pl. dupla nyerési esélyt ad), azonban a feliratkozás nem lehet a részvétel, konkrét nyeremény vagy juttatás előfeltétele.

  7. Csak olyan érintett számára küldhető reklám, akinek az e-mail címe vagy telefonszáma a jogszabályi előírásoknak megfelelően és úgy került a reklámküldő személy vagy szervezet birtokába, hogy az érintett egyértelműen előzetesen hozzájárult a reklám küldéséhez. Ilyen reklámot csak az a személy vagy szervezet küldhet, aki, vagy amely a fogyasztói hozzájárulást megkapta, illetve aki, vagy amely a címek birtokába harmadik félként, ám a fogyasztó által erre egyértelműen és előzetesen feljogosított személy vagy szervezet közvetítésével jutott.

  8. Amennyiben az érintett él a leiratkozás jogával, akkor az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, azokat törölnie kell. Az érintett fogyasztó részéről az adott adatkezeléssel szembeni tiltakozás (leiratkozás) esetén semmilyen, a saját helyzetével kapcsolatos ok megjelölése nem szükséges és az adatkezelőnek nincs mérlegelési lehetősége.

  9. A leiratkozást legalább olyan egyszerű módon kell biztosítani, mint ahogyan az érintett a reklám küldéséhez történő hozzájárulását megadta (pl. elektronikus úton tett nyilatkozat esetén nem várható el a lemondás postai úton történő megküldése).

 • 29. Cikkely – Online reklám gyermek- és fiatalkorúak részére, valamint gyermek- és fiatalkorú szerepeltetésével

  1. A 18. életévét be nem töltött gyermek- és fiatalkorú (továbbiakban kiskorú) reklámban való szereplése esetén szükség van a törvényes képviselő hozzájárulására.

  2. A digitális reklámban szereplő kiskorút és törvényes képviselőjét a reklámkészítés kezdete előtt érthető módon írásban tájékoztatni kell az adott reklám tárgyáról és annak koncepciójáról, a gyermek reklámban való szereplésének részleteiről, különösen arról, hogy a gyermeknek milyen képessége, készsége vagy milyen élethelyzeti sajátossága és hogyan kerül majd bemutatásra, valamint, hogy milyen platformon kerül felhasználásra.

  3. A digitális térben közzétett reklámok esetén is tilos a gyermek emberi méltóságának megsértése, tilos megalázó, kiszolgáltatott, szélsőségesen nevetséges helyzetben ábrázolni.

  4. A digitális térben közzétett reklám esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a kiskorú szereplő magánéletének védelmére, különösen, amikor saját családjában, szüleivel, barátaival közösen vagy a családi életéhez szorosan köthető helyzetekben jelenik meg.
  5. A reklámozónak minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy a kiskorú, illetve a törvényes képviselő megfelelő tájékoztatását biztosítsa az érintett kiskorú személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

  6. Kiskorúaknak szánt reklám esetén az adatvédelmi tájékoztatást a kiskorú számára is érthető, egyszerű nyelvezetet használva kell megadni és könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni.

  7. Digitális online játékhoz kapcsolódó reklám esetén a kiskorú játékban való részvétele, nyeremény felajánlása vagy bármely más, promóciós juttatással járó tevékenység nem köthető olyan feltételhez, amelyhez az adott tevékenységben való részvételhez a feltétlenül szükséges személyes adatokon kívül további személyes adatok megadása szükséges.

  8. A kiskorúnak szóló reklám nem teheti a játékban való részvétel vagy ajándék átadásának feltételévé, hogy a kiskorú idegenekkel online vagy offline találkozzon és ismeretlen vagy nem biztonságos helyekre menjen.

  9. A videojáték reklámjának tartalmaznia kell a termék korhatár besorolását, ideértve az iparágban alkalmazott korhatár-jelölésre vonatkozó gyakorlatot.

 • 30. Cikkely – Az online érdeklődésen alapuló reklámozás (OBA)

  Az online érdeklődésen alapuló reklám (OBA) célja, hogy a fogyasztó számára a korábbi böngészési tevékenysége alapján megállapítható érdeklődési körének megfelelő reklám jelenjen meg. Az online érdeklődésen alapuló reklámra vonatkozó szabályok olyan, akár hosszabb időszakon és akár több website-on végzett megfigyelésre vonatkoznak, amelyek célja érdeklődés/viselkedés-alapú fogyasztói szegmensek létrehozása (olyan fogyasztók összessége, akik korábbi online viselkedésük alapján egy vagy több tulajdonságukban megegyeznek), illetve reklám közvetítése ezen fogyasztói szegmens számára a fogyasztók preferenciájára és érdeklődési körére alapozva.

  1. Az online érdeklődésen alapuló reklámozáshoz kapcsolódó adatgyűjtés során felhasználható mind a 1st party (első feles), 2nd party (második feles) és 3rd party (harmadik feles) adat is, melynek kizárólagos célja a reklámok célzási hatékonyságának optimalizálása.

  2. Az online érdeklődésen alapuló reklámra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a jogos érdekből történő adatgyűjtésre elsősorban a 1st party adatok tekintetében, amely a weboldal működéséhez, vagy a weboldal által nyújtott szolgáltatás megfelelő működtetéséhez kapcsolódik és amely nem egyeztethető össze a marketing célú adatgyűjtéssel (pl. célzás optimalizálása, statisztika készítése).

  3. Az adatgyűjtés- és adatfelhasználás transzparenciája, valamint a fogyasztó adatainak az OBA céljából történő felhasználásra vonatkozó engedélyével kapcsolatos szabályok átláthatósága alapvető fontosságú. Az OBA-ra vonatkozó szabályokat az OBA-val kapcsolatos tevékenységeket végző személyeknek be kell tartaniuk.

  4. Amennyiben olyan aggregált adatok, szegmens információk kezeléséről van szó, amelyből sem rekonstrukció, sem bármilyen más egyéb módon nem lehet érintettet azonosítani, úgy nem kerül sor személyes adat kezelésére.

  5. A harmadik személyeknek (third party) és a website-ok működtetőinek egyértelmű és kikerülhetetlen felhívással kell a fogyasztó számára elérhetővé tenni az OBA-val kapcsolatos adatgyűjtésre és felhasználásra vonatkozó gyakorlatuk leírását. Ennek egyértelműen tartalmaznia kell a gyűjtött adat típusát, az adatgyűjtés célját, valamint egy egyszerű mechanizmust az adatgyűjtésre vonatkozó fogyasztói döntés – hozzájárulás vagy elutasítás – meghozatalát illetően. Ez igazolható az AdChoices vagy egyéb tanúsító szervezet tanúsítványával.

  6. Az AdChoices vagy más tanúsító szervezet logója csak abban az esetben használható, ha a vállalkozás magatartása maradéktalanul megfelel a logó használatára vonatkozó szabályoknak.

  7. Az OBA-val kapcsolatos adatgyűjtésre vonatkozó hozzájárulás fogyasztó részéről történő megtagadása nem jelentheti a fogyasztó számára elérhető szolgáltatások korlátozását (pl. funkciót elvenni, elérhető tartalmakban differenciálni). Arra azonban van lehetősége az adatgyűjtésbe bevont weboldalnak, hogy extra szolgáltatást nyújtson az OBA-hoz kapcsolódó adatgyűjtésben részt vevő fogyasztó számára.

  8. Az adatok gyűjtőjének a fogyasztók által könnyen elérhető mechanizmust (consent management platform, CMP) kell működtetniük az adatok tárolásának ideje alatt az OBA-val kapcsolatos adatgyűjtéssel, felhasználással, valamint az ilyen adatok harmadik személyeknek történő továbbításával kapcsolatos fogyasztói döntéshozatal megkönnyítése érdekében.

  9. Azok a személyek, akik bizonyos technológiák, illetve gyakorlatok segítségével gyűjtenek adatokat és ezeket OBA-célokra használják fel, kötelesek a fogyasztó előzetes hozzájárulását beszerezni. A felhasználó számára minden esetben biztosítani kell a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét.

  10. Az adatok védelmét folyamatosan és magas szintén biztosítani kell. Ha adatvédelmi incidens történik, az incidens súlyosságának megfelelően a szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.

  11. Az OBA céljából gyűjtött adatok csak annyi ideig őrizhetőek meg, amely időszakra a fogyasztó előzetes hozzájárulása szólt.

  12. Különlegesnek minősülő adatok – a faji vagy etnikai származásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre; szakszervezeti tagságra; személyazonosításra használt genetikai biometrikus adatok; egészségügyi, valamint a nemi életre vagy a nemi irányultságra vonatkozó személyes adatok – gyűjtéséhez a fogyasztók előzetes, megerősített hozzájárulását kell kérni.

  13. Közvetlen üzletszerzés, profilalkotás és viselkedésalapú célzott reklámozás céljából kiskorúak személyes adatai kereskedelmi céllal nem kezelhetőek.

  14. Az OBA-val kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályozás betartásáért minden résztvevő vállalkozás vagy szervezet felel.