Környezetvédelem

A környezetvédelem kérdése egyre fontosabbá válik a fogyasztók számára, így vásárlási döntéseiknél is lényeges szerepet játszik. Ezért a Magyar Reklámetikai Kódex önálló fejezetet szentel a környezetvédelem kérdéseinek reklámban történő megjelenítésének.

A környezetvédelem szempontjai vezérelték a jogalkotókat, amikor az új személyautók kereskedelmi kommunikációjára szigorú szabályokat alkottak. A jogszabályhoz kapcsolódóan az ÖRT útmutatót készített a jogszabály alkalmazói számára, mely az elvi állásfoglalások között megtalálható.

Ezért a környezetvédelemre vonatkozó állítások (reklámígéretek) a reklámok mind nagyobb százalékában jelennek meg. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a környezetvédelmi szempontokra vonatkozó állítások valósak legyenek és ne túlzóak – greenwashing.