Bejelentkezés

Kérjük, jelentkezzen be, ha szeretné látni a tagoknak elérhető tartalmakat!

Feltételei

Teljes jogkörű tagok

1. A Testület teljes jogkörű tagja lehet aki reklámozóként, reklámszolgáltatóként, reklám közzétevőként folytat tevékenységet.

2. A Testület tagja lehet továbbá a jogi személy, ha az Alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel egyetért, elfogadja az Alapszabály rendelkezéseit, nyilatkozik belépési szándékáról, belépési nyilatkozatot aláírja, a Testület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, a kötelező tagdíjat befizeti.

3. A Testület teljes jogkörű tagja belépéskor köteles magát, vagy szervezetét a három megjelölt oldal egyikébe önkéntesen besorolni. A tag csak egy csoportba sorolhatja be magát.

4. A tag köteles tiszteletben tartani az Alapszabály rendelkezéseit és az önszabályozás gyakorlatának alapelveit, és köteles a Magyar Reklámetikai Kódex szerint működni, az Alapszabály, valamint a Testület szerveinek határozatait betartani, a testületi tagsághoz szakmailag és erkölcsileg méltó tevékenységet folytatni, az általános etikai normákat betartani, a Testület céljai megvalósítását elősegíteni, a Testület határozatait végrehajtani, a tagdíjat befizetni.

5. A Testület tagja nem veszélyeztetheti a Testület céljának megvalósítását és a Testület tevékenységét.

6. A Testület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik azzal, hogy a teljes jogkörű tagok nettó éves bevétele alapján sávosan történik a tagdíj összegének megállapítása az alábbiak szerint:

140.500 Ft/év (1 milliárd forint alatt)

318.500 Ft/év (1-5 milliárd forint között)

475.000 Ft/év (5-8 milliárd forint között)

551.000 Ft/év (8 milliárd forint felett)

Támogató és tiszteletbeli tagok

1. A Testület támogató tagjai lehetnek különböző – a piaci és marketingkommunikáció valamely területét lefedő vagy ahhoz kötődő – szakmai és érdekképviseleti szervezetek, valamint olyan természetes személyek, akiknek tevékenysége a reklámtevékenységhez szorosan kötődik, és vállalják a szervezet célkitűzéseit.

2. Tiszteletbeli tagok azok a tagok, akiket az ÖRT Közgyűlése munkájuk elismeréseképpen tiszteletbeli tagként a Testületbe felvesz.

3. A támogató és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a Testület Közgyűlésén, javaslatokat, észrevételeket tehetnek a testület működésével kapcsolatban, igénybe veheti a Testület szolgáltatásait, részt vehetnek az egyesület tevékenységében, rendezvényein.

4. A támogató és tiszteletbeli tagok kötelesek az Alapszabály, valamint a Testület szervei határozatainak betartására, a Testület célkitűzésének erkölcsi és anyagi támogatására, az önként vállalt feladatok maradéktalan végrehajtására, az etikai szabályok betartására, külön megállapodás alapján támogatás fizetésére.