Bejelentkezés

Kérjük, jelentkezzen be, ha szeretné látni a tagoknak elérhető tartalmakat!

Együttműködés

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

A Felek célja a fogyasztók hatékonyabb védelme mind általános kérdések, mind egyedi panaszok és jogviták esetén. A Felek elismerik és másokban is tudatosítják, hogy a felelősségteljes reklámtevékenység a fogyasztók, a vállalkozások és a társadalom érdekében is kiemelten fontos, és ennek egyik lehetséges eszköze az önszabályozás

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségével kötött Együttműködési Megállapodás 

Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja

Az együttműködés keretében az ÖRT támogatja a GVH Versenykultúra Központja (GVH VKK) céljainak megvalósítását a versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyjogi megfelelés elterjesztése érdekében. A GVH VKK (www.gvh.hu) az együttműködés keretében támogatja az ÖRT jogszabályok betartása mellett végzett szakmai tevékenységét. Az együttműködési szándék arra is kiterjed, hogy közös szakmai rendezvényeket szervezzenek a felek, akár a GVH „Megfelelési kampányához” (www.megfeleles.hu) kapcsolódóan oktatási céllal, akár egyes szakmai kérdések alaposabb megvitatása céljával 

Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjával kötött megállapodás

IAB Hungary

A digitális iparág, ezen belül az online hirdetésekkel kapcsolatos nagyívű technológiai fejlődés szükségessé tette az online hirdetések, ezen belül az OBA szabályozását. Az OBA-szabályozást Európában önszabályozási keretek között, a European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) közvetítésével alkották meg az Európai Bizottság, az önszabályozó szervezetek és az iparág képviselőinek közreműködésével.
Magyarországon az európai önszabályozásért felelős szervezet helyi szervezete, az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) végzi az önszabályozási rendszerben beérkező panaszok vizsgálatát.

IAB Hungary-val kötött Együttműködési Megállapodás

Gyógyszeripari Szövetségek Kommunkációs Etikai Bizottság

A Felek célja a gyógyszeripari Szövetségek tagvállalatainál folytatott kereskedelmi gyakorlat jogszerű folytatásához szükséges feltételek javítása, az egyes tagvállalatok és azok kereskedelmi gyakorlata által érintett fogyasztók hatékonyabb védelme a jogellenes és etikátlan kereskedelmi gyakorlattól, valamint a gyógyszeripari Szövetségek tagvállalatainak a kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos egyedi panaszai és jogvitái eredményes intézésének elősegítése.
 
Gyógyszeripari Szövetségek Kommunkációs Etikai Bizottsággal kötött Együttműködési megállapodás

Magyar Sörgyártók Szövetsége

Az MSSZ tagvállalati úgy döntöttek, hogy a sör termékekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció önszabályozását úgy valósítják meg ,hogy az ezzel összefüggő - a megállapodásban részletezett - funkciókat az ÖRT látja el

Magyar Sörgyártók Szövetségével kötött Együttműködési Megállapodás

Magyarországi Szeszipari Szövetség és Terméktanács

Az MSZSZT és ÖRT közösen dolgoznak azért, hogy a reklám önszabályozásának elveit és gyakorlatát a teljes alkoholszektor elfogadja

Magyarországi Szeszipari Szövetség és Terméktanáccsal kötött Együttműködési Megállapodás

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A nemzeti és a közösségi jog is szigorú követelményeket határoz meg a fogyasztókat érintő tájékoztatást illetően, és az új információs, valamint kommunikációs technológiák megjelenésével indokolttá vált a reklámszakmai érdekképviseleti szervezet és a hatóság hatékonyabb együttműködése.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal kötött együttműködési megállapodás 

Szerencsejáték Zrt.

Az SzZrt. az általa szervezett szerencsejátékokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció önszabályozását, valamint az SzZrt. Reklám és Támogatás Etikai Kódexében foglaltak betartásának ellenőrzését úgy oldja meg, hogy az ezzel összefüggő, a megállapodásban rögzített funkciókat az ÖRT látja el

Szerencsejáték ZRt.-vel kötött Együttműködési Megállapodás