Bejelentkezés

Kérjük, jelentkezzen be, ha szeretné látni a tagoknak elérhető tartalmakat!

Jogszabályok

Reklámtörvény

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
Reklámtörvény

Médiatörvény

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
Médiatörvény

Médiaalkotmány

 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
Médiaalkotmány

Fttv.

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
Fttv.

Versenytörvény

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
Versenytörvény