Gyermekek védelme

Vásárlásra való közvetlen felszólítás tilalma

Az UCP irányelv maximum harmonizációs előírása a tiltott gyakorlatok felsorolásaként a 28. pontban rendelkezik a gyermekeknek szóló reklámozásban a vásárlásra való közvetlen felszólítás tilalmáról.

Nyaggatás a reklámokban

A nemzetközi szakirodalom „pesterpower” névvel illeti azt a reklámot, amely bátorítja a gyerekeket, hogy „nyaggassák” a szüleiket a termék megvásárlására. A szakirodalom kitér arra is, hogy a dolgozó szülők miatt nagyobb szerepet kapnak a gyermekek a vásárlási döntésekben. Az erre építő, a saját döntésüket keresztülvivő magatartásra felszólító, arra mintát adó (pesterpower) reklám alkalmazása etikailag (majd később jogilag is) tiltott.